UDLÆGNING AF VORES PRODUKTER

Udlægning og udførelse af hvert unikt projekt er en vigtig del af hele vort koncept. Det er det færdige visuelle resultat der giver vore kunder en oplevelse - tidspunktet hvor kunden ser deres projekt ændre sig fra tegning til virkelighed.

Derfor fokuserer LKF løbende på at uddanne vores medar-bejdere, og sikre at de har de optimale betingelser når det unikke projekt skal udlægges. Vores medarbejdere har alle mange års erfaring med udlægning af forskellige materialetyper på forskellige belægninger.

LKFs udlægningseksperter har alle gennemgået et obligatorisk kursus, og vores ISO-certifice-ring sikrer at vi leverer en høj ensartet kvalitet. Du er som kunde altid sikret et optimalt resultat. 

Den sidste fase af en opgave er altid en aflevering med vores kunder, så vi sikrer at resultatet lever op til kundens forventninger.

Færdig når du er tilfreds.
I al beskedenhed.

LAGT UD OG FØRST AFLEVERET NÅR DU ER TILFREDS

LKF udlægger DecoMark

Udlægning af DecoMark® - Nyelandsskolen, Kbh.