LET VEDLIGEHOLD - ALTID

LKF Surface Branding bruger DecoMark® som materiale til at skabe unikke og kreative løsninger.

De færdige markeringer kræver normalt ingen særlig vedlige-holdelse, men trafikslam, striber fra dæk og salt kan sætte sig som et lag på den flotte markering. Derfor anbefa-ler vi at gennemføre en lejlig-hedsvis rengøring med sæbe og vand for at holde markerin-gerne flotte og farvestrålende.

Der kan i særlige tilfælde, f.eks. ved hærværk, mekanisk beskadigelse, oliespild osv., være behov for at rense eller reparere markeringen, og her står vi naturligvis klar til at hjælpe med en hurtig service eller gode råd.


Ingen vedligehold.
I al beskedenhed.

VORES MARKERINGER KRÆVER NORMALT INGEN VEDLIGEHOLDELSE

Hent vedligeholdelsesmanual for DecoMark® ved at klikke på billedet.