CSR

I LKF er kvalitet og omsorg for vores medarbejdere en naturlig og integreret del af vores organisation, politikker og handlinger. Vores nedskrevne kvalitets- og personalepolitikker har fokus på altid at levere det vi lover, og den er desuden forstået og accepteret af alle medarbejdere. Vi er derfor også i stand til at fastholde vores nuværende certificeringer inden for kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljø (OHSAS 18001). 

 

Vi er meget opmærksomme på vores ansvar i henhold til miljøet. Vi arbejder derfor også med forskellige initiativer, som skal forbedre det grønne område. F.eks. forsøger vi løbende at minimere forbruget af diesel i vores maskiner og lastbiler.

 


Kompetent og effektivt personale er afgørende for at kunne levere en kontinuerlig høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Hos LKF yder vi en stor indsats for at tilgodese vores ansatte, og for at fastholde den kompetence, som i sidste ende kommer vores kunder til gode. Vi afholder løbende kurser, og har faste sikkerhedsprocedurer i forbindelse med arbejde på vejen. Vi tilbyder desuden sundhedsordning og har en aktiv seniorpolitik.

 

I løbet af året dyrker vi det gode teamwork ved forskellige arrangementer, og vi vægter ”det gode humør” højt i det daglige arbejde. Som en del af vores nedskrevne sundhedspolitik gennemfører vi i vinterperioden sundhedscheck med personalet.