Traffic

LKF tilbyder mange forskellige ydelser inden for Traffic:

 

LKFGrip:

LKFGrip er en vejmarkeringstype, der giver en langtidsholdbar belægning med høj friktion. Produktets levetid kan være helt op til fire gange længere end traditionel termoplast. Slidstyrken, hårdheden og strukturen i markeringen gør den specielt egnet til områder i trafikken med stor belastning - det kan være i bremsezoner foran fodgængerovergange, vejkryds, busbaner, cykelbaner, til- og frakørselsveje eller ved andre zoner i trafikken, hvor man ønsker at forbedre trafiksikkerheden. Blå og røde zoner er de mest benyttede, men der findes også mange andre farvevarianter. 

 

ViaTherm®:

Vejmarkering handler om langt mere end godt håndværk - det handler om trafiksikkerhed. Dårlig og slidt vejmarkering kan i mørkt og vådt vejr give oplevelsen af at køre i blinde. Derfor er præcise vejmarkeringer en yderst vigtig investering for trafiksikkerheden. Vejmarkering med ViaTherm® er den mest kendte og udbredte vejmarkeringstype i Danmark, og hos LKF har vi lagt kilometervis af striber med stor præcision i ca. 60 år. Det har givet os omfattende ekspertise og gjort os til en vigtigt spille i både ind- og udland.

 

PREMARK®:

Hos LKF er vi verdensførende på præfabrikerede vejmarkeringer under navnet PREMARK®. Produkterne bruges hovedsageligt til symboler, hvor trafik mødes og ses ofte anvendt ved f.eks. vejkryds, rundkørsler, cykelstier og fodgængerovergange mv. PREMARK®s særkende er den kombination af fleksibilitet og præcision, hvormed symboler kan laves. Ekstruderet termoplast skæres med en vandskærer i præcis den form, vores kunder ønsker. Metoden er særlig velegnet til mindre vejmarkeringsopgaver - f.eks. parkeringspladser, hajtænder og pile. Det er desuden muligt at lave specielle løsninger med DecoMark®.

 

Maling:

I Danmark har vi tradition for at anvende termoplast til vejmarkering. Andelen af malingbaseret vejmarkering falder, selvom maling har visse fordele. F.eks. har maling en god vedhæftning på betonfliser og SF sten, og kræver ikke primer. Det gør det let at anvende i byer, på parkeringspladser og andre steder, hvor der typisk anvendes fliser, sten eller beton. Til trafikmarkering bruges maling primært til midlertidige markeringer, eller hvor det er uhensigtsmæssigt at markeringen kan fragmenteres. F.eks. vil man i lufthavne typisk ønske at undgå fragmenter af markering i luften, og derfor bruges der her oftest maling. Kontakt os endelig hvis du er i tvivl om, hvorvidt maling er den rette løsning til dit projekt.

 

DropOnLine® og retrorefleksion:

LKF vil altid være frontløber inden for vejmarkering, og i de seneste mange år er de nyeste teknologier inden for vejmarkering også udviklet af LKF. Seneste løsning er DropOnLine® - en teknologi, der kan lede vandet væk fra overfladen af vejstriben og dermed forøge retrorefleksionen betydeligt. Metoden kaldes DropOnLine®, fordi den nyudviklede maskine drypper termoplast på vejen i en helt unik struktur. Det tilfører striben flere lodrette flader i forhold til en konventionel profileret stribe. 

 

Demarkering:

At fjerne vejstriber har tidligere været en bekostelig affære, og de ældre teknologier havde tendens til at ødelægge belægningen og medføre store støvgener. Som en del af vores innovationsprogram har LKF udviklet en ny teknologi til demarkering, som gør det muligt at undgå de skader, som ofte ses ved sandblæsning. Vi bruger tallerkenfræser til at fjerne vejmarkeringer, hvilket har vist sig at være særdeles effektivt og ikke mindst økonomisk fordelagtigt. Ofte vil man demarkere ved omlægning af vejforløb, så de gamle striber ikke forvirrer trafikanter. Det er muligt enten at lade belægningen stå ubehandlet efter demarkering eller at forsyne området med nye striber.

 

Se billeder fra udvalgte referencer i vores galleri.