"DIN LØSNING ER VORES UDFORDRING"

LKF Surface Branding hjælper, bla., arkitekter og landskabs-arkitekter med at gøre såvel offentlige som private arealer til en integreret del af den samlede løsning.

Vi hjælper skoler med indretning af skolegårde til lege- og lærings
formål.

Vi udfører taktile løsninger til gavn for blinde og svagtseende. 

Vi udfører arbejdsmiljøløsninger i form af sikkerhedsmarkeringer såvel indendørs som udendørs.

Måske ønsker du blot at byde gæster og medarbejdere vel-kommen på en kreativ måde, samtidig med at virksomheden brandes. Eller måske er bag-grunden et ønske om at opfriske et kedeligt byrum i forbindelse med byfornyelse, renovering eller nybyggeri. 

I al beskedenhed.