DEKORATION TIL ETHVERT FORMÅL

Byrum der skal friskes op i forbindelse med byfornyelse, renovering eller nybyggeri. Skoler der skal have frisket skolegård og boldbaner op. Parkeringspladser hvor der skal skabes et bedre flow.
Når man beslutter sig for at udlægge en anderledes og dekorativ markering på en asfaltflade, kan grunden være meget forskellig. Og det er ikke os der sætter grænser for, hvad der er muligt.

LKF Surface Branding hjælper arkitekter, landskabsarkitekter eller kreative sjæle med at gøre offentlige arealer til en integre-ret del af den samlede kreative bygnings- eller byrumsløsning. Det gør vi ved at markere flader i en høj kvalitet og med de funktionsparametre som ønskes, f.eks. skridsikkerhed.

Lad os hjælpe dine idéer fra tegnebordet og ud på de hori-sontale flader, uanset hvor vilde idéerne måtte være. Oplev at dine ideer kan blive til virkelighed, og gør anonyme asfaltflader til aktive og levende områder, som kan ses fra månen.  

Din løsning er vores udfordring.
I  al beskedenhed.

MED LKF SURFACE BRANDING KAN DU FÅ DESIGN, DEKORATION ELLER BRANDING DER KAN SES FRA MÅNEN