SIKKERHED FOR DIG OG DINE ANSATTE

Sikkerhed på arbejdspladser, havne og andre områder, hvor ansatte færdes blandt kørende trafik, er essentiel for medar-bejdernes tryghed og virksom-hedens omdømme.

LKF Surface Branding udfører sikkerhedsmarkeringer og op-stribning i fabrikshaller, lager- og ekspeditionsområder, læsse- og lossearealer i overensstem-melse med Arbejdstilsynets- og brandmyndighedernes regler og vejledninger.

Vi råder over alle gængse sym-boler til montering på gulve og kørearealer, og har gennem årene oparbejdet omfattende ekspertise og erfaring. Vi står til rådighed med konsulenter til udarbejdelse af afstribnings-planer, og yder med vores indsats et bidrag til, at alle kan færdes i størst mulig tryghed.

Større tryghed.
I  al beskedenhed.

UNDGÅ ARBEJDSULYKKER MED SIKKERHEDSMARKERINGER FRA LKF SURFACE BRANDING