TAKTILE MARKERINGER MED LKF

Blinde og synshandikappede har brug for ekstra hjælp når de færdes i det offentlige rum. Særligt de områder hvor gåen-de og kørende trafik mødes udgør en fare for synshandikap-pede. Derfor er der brug for gangbare løsninger, som sikrer denne gruppe af sårbare trafikanter.

LKF Surface Branding udfører taktile markeringer i det offent-lige rum med TacPad® og TacGuide®, som i kombination kan bruges til at lede de gåen-de synshandikappede.

Vi kan fremvise omfattende løs-ninger fra ind- og udland, hvor myndigheder har besluttet at hjælpe de synshandikappede med at få bedre færdsels-forhold, og hvor vi har gjort tanke til virkelighed.


Sikker fædsel.
I al beskedenhed.

VI RÅDGIVER GERNE OM MULIGHEDERNE, OG FREMVISER EKSEMPLER PÅ NYTÆNKENDE PROJEKTER, DER ER INITIERET AF ENTEN MYNDIGHEDER ELLER INTERESSEORGANISATIONER