DropOnLine® OG RETROREFLEKSION

Vejmarkering er en branche i konstant udvikling, og vi vil gå foran. De sidste næsten 50 års banebrydende nye teknologier, indenfor vejmarkering, er alle kommet fra LKF, og nu går vi ét skridt videre.

LKF har opfundet en ny tekno-logi til at lede vandet væk fra overfladen af vejstriben, og dermed forøge retroreflek-sionen betydeligt. Vi kalder det DropOnLine® fordi den nyudvi-klede maskine drypper termo-plast på vejen i en bestemt struktur. Det gør at striben får flere lodrette flader end en konventionel profileret stribe, med mange positive egen-skaber til følge.

Vi tror på, at vejmarkering i fremtiden vil skulle leve op til nye og skærpede krav til funktionalitet, og vi er med DropOnLine® allerede godt på vej ind i fremtiden.

I al beskedenhed.