TRAFIKMARKERING MED PREMARK®

 

Hos LKF er vi verdensførende på præfabrikerede vejmarke-ringer under navnet PREMARK®.  Produkterne bruges hovedsageligt til symboler hvor trafik mødes, f.eks. i forbindelse med vejkryds, rundkørsler, cykel-stier, fodgængerovergange osv.

PREMARK®s særkende er den kombination af fleksibilitet og præcision, hvormed symboler kan laves. Ekstruderet termoplast skæres med en vandskærer i nøjagtig den form vores kunder måtte ønske. Det er den optimale måde at udføre vejmarkering, når det er små projekter, hvor en entreprenør-maskine er for omfattende at sætte ind.

Vi udfører markeringer i hen-hold til vejregler, og bruger en lang række præfabrikerede symboler. Vi udfører også mindre markeringsprojekter med PREMARK®, f.eks. i forbindelse med parkerings-pladser, hajtænder og pile.
Men det er også muligt at lave mere specielle løsninger med DecoMark®.


Ret gode.
I al beskedenhed.