"PRÆCISION OG PERFEKTION I KILOMETERVIS"

LKF er Danmarks største vejmar-keringsentreprenør med afdelin-ger på Sjælland, Jylland og Fyn. Vi udfører alle typer af trafikmar-keringsentrepriser. Ingen opgave er for stor - ingen opgave for lille.

Vi har personale og udstyr til både standdardopgaver og special-løsninger. Vi udfører vejmarkerin-ger med maskiner eller som hånd-arbejde. Vejmarkeringerne ud-føres med Viatherm® (termoplast), Premark® (præfabrikerede sym-boler) eller maling og har høj våd- og natsynbarhed. Om nødvendigt udfører vi demarkering (fjernelse af striber) på meget skånsom vis. Vi monterer også færdselssøm.

Siden starten af 1963 har vi udlagt kilometervis af vejmarkeringer og indsamlet stribevis af erfaringer. Det har gjort LKF til den foretruk-ne stribeentreprenør hos såvel offentlige som private bygherrer.

Vi er med hele vejen.
I al beskedenhed.