DEMARKERING

At fjerne vejstriber har hidtid været en bekostelig affære, og de tidligere  teknologier har haft tendens til at ødelægge belægningen, og give store støvgener.

Som en del af vores innova-tionsprogram, har LKF udviklet en ny teknologi til demarkering, som gør det muligt at undgå de skader som ses ved sandblæsning. Vi bruger tallerkenfræser til at fjerne vejmarkeringer, og det har vist sig at være særdeles effektivt og økonomisk fordelagtigt.

Typisk vil man demarkere ved omlægning af vejforløb, så de gamle striber ikke forvirrer trafikanter. Det er muligt enten at lade belægningen stå ube-handlet efter demarkering, eller at forsyne området med nye striber.

Flotte veje uden markering.
I al beskedenhed.

 

Demarkering på skånsom vis

Demarkering på skånsomvis med LKF